درس‌های موجود

دوره فرهنگی و اجتماعی ویژه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی

ثبت نام فراگیران از تاریخ 17  الی 31  فروردین در دوره مذکور با کد 9703194 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 23الی 31 فروردین ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ  99/2/1 لغایت 99/2/3 

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

 برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.


دوره عمومی ویژه شاغلین محیط زیست

ثبت نام فراگیران از تاریخ 17  الی 21 اسفند در دوره مذکور با کد 9703248 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 22الی 24اسفند ماه.

 -شرکت در آزمون نهایی در تاریخ 25 و 26 اسفند

این زمان تمدید نمی شود .


مخاطبین : مديران ، معاونين، روساي ادارات، كارشناسان فني، برنامه ريزي،اداري و كليه كارشناسان مرتبط (8 ساعت)

ورود به صفحه با کدملی به عنوان نام کاربری و رمز Sazman@123456. حرف اول(S)بصورت حروف بزرگ وارد شود. 

پیش آزمون و دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی lms .(نمره محاسبه نمی گردد)

آزمون نهایی در سامانه آموزشی lms.(شرکت در آزمون یک بار)

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز  و حداقل 60 امتیاز می باشد.

ویژه مدیران  دستگاه­ های اجرایی استان

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد  9806302   در سامانه آموزشی کارکنان و تایید توسط کارشناس آموزش تا تاریخ 98/12/17 به آدرس  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

       مراحل شرکت در آزمون:
  • ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456
  • شرکت در پیش آزمون (نمره لحاظ نمی گردد.)
  •  دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.
  • تکمیل فرم ارزیابی دوره 
  • شرکت در آزمون غیرحضوری 
  •  صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )  و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.دوره عمومی ویژه کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی

ثبت نام فراگیران و تایید کارشناس آموزش  در دوره مذکور با کد9803213 در سامانه آموزشی کارکنان  به آدرس 

  http://amoozesh.mpo-sm.ir الزامی است.

  مراحل شرکت در آزمون:

- ورود به سامانهLMS با کد ملی و رمز )Sazman@123456 )با s بزرگ) یا 123456 

-شرکت در پیش آزمون از 14الی 15 اسفند ماه.

- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms 

 -شرکت در آزمون نهایی  19 و 20 اسفند ماه

این زمان تمدید نمی شود .

صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز ( حداقل 60امتیاز )، تکمیل فرم نظرسنجی و پرداخت هزینه آموزشی می باشد.

- برای دریافت راهنما به منوی اصلی ، اعلانات سایت مراجعه نمایید.

 


ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان 

ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان


ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 


ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان